14 de març 2010

Activitat de 4t B d'ESO. Construcció d'un polígon estrellat d'n costats

L'aparença esfèrica d'aquests polígons ve donada per la concentració de rectes a mesura que ens aproximem al seu contorn.
Sabem, gràcies als estudis de la percepció de la Gestalt, que tendim a identificar com a profunditat la progressió de major a menor distància entre línies. Degut a la nostra experiència visual, com més juntes estan les línies, més allunyades ens semblen.