17 de març 2010

Activitat de 4t d'ESO B. Fons -figura

Quan vam treballar la percepció, vam veure que una “forma” és una unitat visual dotada d’autonomia perceptiva. La seva interpretació bé donada per una sèrie de factors. Uns dels primers estudiosos de com interpretem les formes van ser els psicòlegs de la Gestalt, entre ells, Edgar Rubin que al 1915 va presentar una imatge que podia ser interpretada de dues maneres diferents, depenent de si s’atenia a la forma o bé al fons.

Carla Sulís
Carlos Segura
Miriam Moyano