03 de maig 2010

Treball: composició per translació de mòduls quadrats. 4t d'ESO 09-10

El treball ha consistit en dissenyar un mòdul prenent com a base un quadrat de 6 cm d'aresta i aplicar-li una translació o un gir que originés una composició modular. S'han hagut de triar els colors segons una harmonia d'anàlegs o complementaris i fer el mòdul amb tècnica lliure: llapis de colors, fotocòpies, cartolines de color o el paint.


May del Ojo