Presentació

Presentació 

Benvingut/da a EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA, blog d'aula de l'assignatura d'Educació visual i plàstica d'ESO.

El blog va néixer el març de 2010 amb l'objectiu de ser un espai de comunicació i recursos per a les classes presencials d'Educació visual i plàstica i de dibuix tècnic que imparteixo a l'institut. El contingut del blog presenta treballs fets pels alumnes, ofereix recursos didàctics per a treballar els continguts curriculars i ofereix informacions que amplien el que s'ha treballat a classe. A la part dreta del bloc també podeu trobar enllaços relacionats amb l'art.
L'alumnat treballarà amb els següents recursos:  
  • El LLIBRE DIGITAL on trobareu els continguts i les activitats a realitzar i que trobareu enllaçat al menú de la dreta d'aquest blog.
  • Aquest BLOG D'AULA on publicarem treballs i donarem informacions puntuals relacionades amb les activitats en curs. 
Aquest espai està basat en l'enfocament constructivista de l'aprenentatge i en el convenciment de les possibilitats que les TAC (Tecnologies de l'aprenentatge i de la comunicació) i la Web 2.0 ofereixen als aprenentatges artístics i a l'adquisició de les competències bàsiques. 
Les TIC (Tecnologies de la informació i de la comunicació), les TAC i la Web 2.0 ens brinden al professorat d'arts la possibilitat de ressituar les nostres matèries, basades en el pensament visual i la creativitat, com a estratègies i recursos intel·lectuals fonamentals en la societat del coneixement.

Presentación
Benvenid@ a EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA, blog de aula de la asignatura de Educación visual y plástica de la ESO.
El blog nació el mes de marzo de 2010 con el objetivo de ser un espacio de comunicación y recursos para las clases presenciales de Educación visual y plástica y  de dibujo técnico que imparto en el instituto.  El contenido del blog presenta trabajos de alumnos, recursos para trabajar los contenidos curriculares y ofrece informaciones que amplían lo que se ha realizado en clase. En la parte derecha del blog también podeis encontrar enlaces relacionados con el arte.
Los alumnos y las alumnas trabajaran con los siguientes recursos: 
  • El LIBRO DIGITAL en el que encontrareis los contenidos y actividades a realizar y que encontrareis enlazado en el menú de la derecha de este blog.
  • Este BLOC DE AULA donde publicaremos los trabajos y daremos informacions puntuales relacionades con las actividades del curso.
 Este espacio está basado en el enfoque constructivista del aprendizaje y en el convencimiento de las posibilidades que las TAC (Tecnologías del aprendizaje y de la comunicación) y la Web 2.0 ofrecen a los aprendizajes artísticos y a la adquisición de las competencias básicas.
Las TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación), las TAC y la web 2.0 brindan al profesorado de artes la posibilidad de resituar nuestras materias, basadas en el pensamiento visual y la creatividad, como estrategias y recursos intelectuales básicos en la sociedad del conocimiento.