03 de març 2013

Treball de fotografia a 4t d'ESO


El treball, fet a l'assignatura optativa d'Educació visual i plàstica, ha consistit en realitzar un retrat d'un company de classe.

La proposta està relacionada amb l’obra de l'artista David Hockney, com podreu comprovar al seu web http://www.hockneypictures.com/. El procés de treball ha inclòs el diàleg amb el company/a retratat per decidir com seria la imatge, la realització d'un treball escrit on anotàvem el punt de vista escollit, el cromatisme, la localització, la llum, etc., la realització de les fotografies i el seu muntatge i, finalment, la realització d'una memòria escrita sobre el procés i el resultat. 
Si voleu aprofundir en els criteris compositius utilitzats visiteu l'enllaç esmentat on podreu visualitzar obres de Hockney fetes amb el mateix plantejament.

Ha estat un treball difícil perquè, com comentarem a classe, ens ha fallat la planificació: un treball artístic és fruit d'un procés i no podem pretendre que un bon resultat ens surti bé a la primera. Alguns alumnes han deixat el treball per última hora i no s'han pogut revisar les imatges, reenquadrar-les o fer noves fotos. D'altra banda, caldria haver aprofundit més en el treball previ de planificació  la memòria, el projecte i la realització dels esborranys previs. Aquests errors ens han de servir per millorat els resultats del proper treball, tot i que, com podeu veure, hi ha alumnes que se n'han ensortit molt i molt bé:

Retrat de la Paula, autora: Júlia Mangas ________________Retrat de l'Oriol, autor: Ignasi Valiente

Retrat del Joan-Hernán, autor: Binbin Ma____________________Autoretrat d'Ada Galeas______________