04 de març 2013

Síntesi subtractiva del color

Comencem a treballar el color a segon d'ESO. La primera làmina ha consistit en reproduir la síntesi subtractiva del color. Hem utilitzat els colors primaris: cian, magenta i groc per aconseguir els secundaris: blau-violeta, verd i vermell.
Ha estat difícil escollir un treball perquè la majoria estan molt ben fets. He optat pel la Vivian, que s'estrena "penjant" el seu primer treball: