06 de juny 2014

3r d'ESO. Composició de cossos geomètrics

A 3r A vam realitzar un dibuix consistent en crear dues composicions diferents a partir d'una imatge amb blanc i negre on apareixien un conjunt de cossos geomètrics. Calia representar tots els cossos, disposats d'una altra manera i ombrejar-los tenint en compte una determinada direcció de llum.

Bona feina Roger!