17 d’abril 2013

Composicions geomètriques

A 2n d'ESO hem fet un treball consistent a crear una composició abstracta amb formes geomètriques aplicant una harmonia de colors i degradats. També calia tenir en compte els aspectes compositius. Aquí podeu veure una mostra dels millors resultats: