11 de novembre 2011

Treball de 2n d'ESO

Hola,
A segon hem estat aplicant els conceptes i procediments sobre paral·lelisme i proporcions a un nou treball. Es tractava de dibuixar un quadrat de 13 x 13 cm de costat i dividir-lo en 11 franges iguals aplicant el Teorema de Tales. Dins el requadre hi hem dibuixat el contorn d'una fulla i una forma orgànica lliure, finalment, hem omplert de negre les franges alternarivament, de manera que ens permetés visualitzar les formes per contrast. Aquest treballs són de tres alumnes de 2n B,C i E: