07 d’abril 2017

Harmonies de colors

En el següent treball s'ha aprofundit en el coneixement de les harmonies naturals de color:
  • Harmonia de colors anàlegs: aquells propers en el cercle cromàtic.
  • Harmonia de complementaris: formada pels colors diametralment oposats en el cercle cromàtic. Si prenen com a referència els primaris formeme les parelles: magenta-verd, groc-violeta i cian-taronja.
  • Harmonia de saturació: un to o color amb els diferents graus de saturació fins arribar al gris.
  • Harmonia de valor: un color o to amb diferents graus de valor fins arribar al blanc.
En el treball calia utilitzar els recursos gràfics que havíem aprés, com els degradats.