03 d’abril 2017

Degradats amb llapis de colors

Per aprendre a utilitzar els llapis de colors hem fet aquests exercicis de degradats ens els que havíem d'aconseguir utilitzar el llapis de manera que el color anés de més fosc a més clar. Més endavant utilitzarem els degradats per aconseguir l'efecte de volum.