01 de febrer 2017

Perspectiva cònica

La perspectiva cònica és un sistema de representació que ens permet dibuixar els objectes i els espais de forma semblant a com els veiem en realitat.
En una dibuix en perspectiva cònica hem de situar la línia d'horitzó (a l'altura dels nostres ulls) i el punt de fuga. Depenent de la posició de l'objecte, la perspectiva pot ser frontal o obliqua. Si la perspectiva és obliqua tindrà dos punts de fuga.
En aquests treballs, podem veure una perspectiva cònica frontal de l'Ana Julia i una perspectiva cònica obliqua de la Marina.