15 d’octubre 2016

Traçats geomètrics

En aquest segon treball, hem seguit fent línies paral·leles amb l'escaire i el cartabó i hem començat a fer servir el compàs.
Hem dibuixat quatre traçats geomètrics:

  • La mediatriu és una recta que divideix un segment en dues parts iguals.
  • La bisectriu és una recta que divideix un angle en dues parts iguals.
  • També hem dibuixat una recta paral·lela i una perpendicular amb el compàs.

Els resultats, en general, han estat molt millors que els del primer treball, com exemple publiquem el treball del Nil: