21 de maig 2016

L'ombrejat

Les ombres en una imatge ens ajuden a entendra el volum. Per poder aplicar l'obrejat hem realitzat un exercici que ha consistit en fer dos degradats: un amb el llapis HB i l'altre amb el llapis 2H. Despés hem ombreat una esfera diferenciant l'obra prròpia de la projectada.
Com a mmostra publiquem un treball el treball del Ferran. Molt bona feina!