01 d’abril 2016

Degradats de color

Si utilitzem bé els llapis de colors podem aconseguir resultats molt interessants. Un degradat és una superfície de color que s'inicia amb un to i progressivament canvia a un altre o a ell mateix més clar o fosc. Utilitzant degradats podem aconseguir la sensació d'espai o de volum.
En aquests treballs hem estat practicant diferents maneres de fer degradats. 

Recordeu que els que heu de recuperar el treball, no cal que el repetiu tot de nou, podeu seguir treballant els requadres que estan inacabats o esborrar-los i continuar a sobre per millorar el resultat. 

Bona feina Ferran!