10 de febrer 2016

Perspectiva axonomètrica

Després de vacances de Nadal fins ara, hem estat treballant les vistes del sistema dièdric i dues formes de representar els objectes: la perspectiva axonomètrica i la cònica.

La perspectiva axonomètrica representa els objectes situats en un espai definit per tres eixos. Les arestes verticals i horitzontals són paral·leles a aquests eixos.

Segons el nostre punt de vista, els eixos tindran inclinacions diferents i aleshores la perspectiva axonomètrica rep diferents noms: perspectiva cavallera si té un angle de 90º a la dreta o l'esquerra, perspectiva isomètrica quan els angles són iguals (120º) i perspectiva aèria quan l'angle de 90º és l'inferior. Quan hi ha un angle de 90º s'aplica una reducció de 2/3 en l'eix contrari.

En aquests dibuixos del Diego podem veure un cub representat en perspectiva axonomètrica, situant els eixos en les diferents posicions. Observeu que el cub queda representat des de punts de vista diferents.

Bona feina Diego!