26 d’abril 2015

Composicions de 2n d'ESO

Treball de 2n d'ESO en el que els alumnes han fet composicions lliures a partir del criteri d'equilibri, representant formes i cossos geomètrics, harmonies de colors càlids i freds i aplicant el degradat com a recurs gràfic per representar el volum.