07 d’abril 2015

2n d'ESO. Degradats

Un degradat es forma quan hi ha una transició d'un color a un altre o d'un color al mateix color més clar o més fosc. Fem servir els degradats per representar el volum. En aquest treball hem practicat diversos tipus de degradats que utilitzarem per aconseguir volum en els treballs posteriors. 

En el treball de l'Aïda Miralles podem comprovar les diverses opcions: