06 de març 2014

Seguim amb la perspectiva cònica

La Weimiao i la Laia ens presenten cubs dibuixats utilitzant la perspectiva cònica obliqua: