19 de febrer 2014

La perspectiva cònica. 2n d'ESO

Encara que amb la perspectiva axonomètrica aconseguim representar el volum dels objectes amb molt realisme, és la perspectiva cònica la que ens permet dibuixar els objectes i els espais tal i com els veu l'ull humà.
Tenim dos tipus fonamentals de perspectives còniques: la frontal, amb un punt de fuga, i l'oblíqüa, amb dos. 
Podem dibuixar en perspectiva cònica frontal de manera molt senzilla utilitzant: una línia d'horitzó (LH), situada a l'altura dels ulls de l'observador, un punt de fuga (PF) on aniran a confluir les línies de fuga, els objectes representats amb una cara frontal, i la resta d'arestes dirigides al punt de fuga.

Comencem representant objectes en diferents posicions, com han fet l Clara i el Tárek en aquests dibuixos: