06 d’octubre 2013

2n d'ESO. Primer treball de curs: paral·lelisme

A 2n d'ESO hem acabat el primer treball de curs. Ha consistit en fer el caixetí, dibuixar uns elements geomètrics bàsics (punt, línia i segment) i fer línies paral·leles utilitzant l'escaire i el cartabó.

El errors més freqüents han estat:
a) Línies verticals o horitzontals tortes. Solució: utilitzar l'escaire i el cartabó o el regle i el cartabó tal i com s'ha explicat a classe (posant un dels regles fora del full per a recolzar-hi el full i l'altre regle, com si fos una guia).
b) Treball brut. Solució: utilitzar el material que s'ha indicat a classe (llapis 2H o 3H, fulls gruixuts) i netejar els regles a casa.
c) Distància entre les línies dels dos darrers requadres incorrectes. Solució: no fer "puntets" en el marge sinó utilitzar l'escaire i el cartabó tal i com s'ha explicat a classe, fent coincidir el catet llarg de l'escaire amb la primera línia i posant el cartabó o el regle a sota, com si fos una guia). 

Si teniu algun dubte, pregunteu-lo a classe.

Recordeu que tots els que no heu lliurat la feina o teniu menys d'un 5, l'heu de fer o repetir. Teniu un termini d'una setmana des del dia en que es retorna el treball.

Quan fem un treball, en penjarem un dels que estigui ben fet al bloc perquè us pugui servir de guia si l'heu de repetir (intentaré que sempre siguin treballs de diferents alumnes i classes).

Bona feina Sira!