05 de juliol 2013

FEINA D'ESTIU PELS ALUMNES AMB L'ASSIGNATURA SUSPESA

Benvolguts alumnes,

Tots aquells que tingueu l'assignatura d'Educació visual i plàstica suspesa, de 2n, 3r o 4t curs, us haureu de presentar a l'examen de recuperació de setembre, i al mateix temps, presentar un dossier de feines d'estiu, obligatori i imprescindible per recuperar l'assignatura. Podeu consultar les dates de l'examen, el material que caldrà portar i el dossier de treball clicant sobre l'enllaç "Tasques d'estiu i calendari d'exàmens" que  també trobareu a la pàgina web de l'institut.