01 d’abril 2013

Harmonies de color

En aquest treball s'havien d'aconseguir quatre harmonies de color segons els següents criteris:
1. Harmonia de colors anàlegs: creada a partir de dos colors propers en el cercle cromàtic (com groc i taronja, verd i blau ....)
2. Harmonia de colors complementaris: són complementaris els colors diametralment oposats en el cercle cromàtic (magenta i verd, taronja i cian, groc i violeta,....)
3. Harmonia de valor: un color amb les seves variables de lluminositat (més clar o més fosc).
4. Harmonia de saturació: creada a partir d'un color i el gris.

Primer calia fer una escala partint dels colors escollits i després, acolorir la fulla utilitzant degradats.

En aquests dos treballs del curs passat podeu veure les diferents opcions: