22 d’octubre 2012

Traçats geomètrics. Treball de 2n d'ESO

Benvolgut alumnes,
Hem avançat molt. Aquest treball és el dedicat a repassar alguns dels traçats geomètrics bàsics: la mediatriu, la bisectriu i el dibuix de línies paral·leles i perpendiculars amb el compàs. Són continguts que estan relacionats amb altres assignatures, com les matemàtiques. Ben aviat utilitzarem aquests traçats per començar a dibuixa polígons.

Aquesta làmina del Joshua ha quedat perfecte!