14 de juny 2012

Composició monocroma i valors equivalents. 2n d'ESO

El darrer treball del curs a segon d'ESO ha consistit en dibuixar una natura morta a partir d'objectes personals intentant disposar-los amb una determinada intenció compositiva. Hem intentat dibuixar i ombrejar els objectes de forma realista, valorant les proporcions, el punt de vista i els valors de les ombres. Posteriorment, hem tornat a fer el dibuix i l'hem representat amb colors intentant fer una equivalència entre els valors del primer dibuix i els colors de cada objecte.