25 d’abril 2012

Retrats a 4t d'ESO


El treball, fet a l'assignatura optativa d'Educació visual i plàstica, ha consistit en realitzar un retrat d'un company de classe.
La proposta està relacionada amb l’obra de l'artista David Hockney, com podreu comprovar al seu web http://www.hockneypictures.com/. El procés de treball ha inclós el diàleg amb el company/a retratat per decidir com seria la imatge, la realització d'un treball escrit on anotàvem el punt de vista escollit, el cromatisme, la localització, la llum, etc., la realització de les fotografies i el seu muntatge i, finalment, la realització d'una memòria escrita sobre el procés i el resultat. 
Si voleu aprofundir en els criteris compositius utilitzats visiteu l'enllaç esmentat on podreu visualitzar obres de Hockney fetes amb el mateix plantejament.