16 d’abril 2012

Relacions entre colors. 2n d'ESO

Ja tenim la majoria de treballs sobre les relacions entre colors acabats.
El procés i criteris que hem seguit són:

- Cada alumne pot utilitzar els colors que vulgui.
- El valor és la lluminositat d'un color, l'escala de valor s'inicia amb el valor més alt o lluminós d'un to i s'acaba amb el més fosc. La cel·la del mig està ocupada pel color, cap a l'esquerra cada cop és més clar i cap a la dreta el barregem amb el color negre perquè sigui cada vegada més fosc.
- La saturació és la puresa d'un color. Iniciem aquesta escala amb un to i progressivament hi afegim gris (o negre fluixet) fins a convertir-lo en gris. Fixeu-vos en que no canvia la seva lluminositat o valor sinó la seva saturació.
- Els colors anàlegs són aquells propers en el cercle cromàtic, tria un color qualsevol i al costat acoloreix la cel·la amb un to semblant.
- Els colors complementaris són els oposats en el cercle cromàtic, acoloreix les primeres cel·les amb els colors primaris i les segones amb els complementaris corresponents.

Aquí tenim dos treballs excel·lents de l'Oriol i del Rocco de 2n E: