21 de febrer 2012

Axonometries a 2n d'ESO

A 2n d'ESO B, C i E hem acabat de dibuixar axonometries. Els dibuixos estan fets primer a llapis i després passats a retolador. Per entendre les figures hem estat practicant el dibuix de vistes de sòlids, després vam estudiar les diferents ternes de la perspectiva axonomètrica representant un cub i observant les diferències depenent del punt de vista i de la terna que utilitzàvem (cavallera, aèria, isomètrica o DIN 5). Finalment, a partir de les vistes de sòlids diferents, vam anar dibuixant-los utilitzant diferents punts de vista i a escala 2:1.
Els treballs exposats són del Dídac, el Gerard, la Laura i la Yhoselin i els sòlids i ternes utilitzades:
Dídac Escolà (grup 2n B) sòlids 1 i 3, en perspectiva cavallera.
Gerard Capellades (grup 2n E) sòlids 2 i 8, en perspectiva cavallera i isomètrica.
Yhoselin Colque (grup 2n C) sòlids 5 i 6, en perperspectiva isomètrica i DIN 5.
Laura Martín (grup 2n E) sòlids 4 i 7, en perspectiva cavallera i DIN 5.