10 de gener 2012

El sistema dièdric i les vistes d'objectes

Hola alumnes,
Bon any 2012 i bon segon trimestre!
A segon curs d'ESO hem començat el tema 8 del llibre, anomenat Representar l'espai. Els primers treballs consistiran en  dibuixar les vistes d'objectes. Recordeu: anomenem vistes a una representació dels objectes feta segons el sistema dièdric, que és l'únic sistema de representació que dóna dades objectives de l'objecte representat. En sistema dièdric un sòlid es defineix per la seva planta i el seu alçat, però si la figura és més complexa i no queda prou definida amb aquestes vistes, se n'afegeix la resta: a la planta i a l'alçat s'hi poden sumar el perfil dret, el perfil esquerre, l'alçat posterior i la planta interior. La disposició de les vistes ha de ser la que apareix en aquest dibuix, no es poden canviar de lloc. Entre vista i vista es deixa sempre la mateixa mida. Les arestes que queden amagades les hem de dibuixar amb un traç discontinu. Fixeu-vos en que l'alçada, l'amplada i la profunditat són iguals en totes les vistes d'un mateix objecte.
Saber interpretar les vistes (imaginar-nos com és un objecte a partir de les vistes) és molt important perquè serà la informació que ens donaran quan volguem dibuixar objectes tridimensionals. 
Després de lliurar aquesta fitxa anirem fent les vistes dels sòlids proposats en el llibre (només planta, alçat i perfil) en fulls blancs i sense caixetí. Bona feina Yhoselin, gràcies per mostrar el teu treball!