30 de gener 2012

Perspectiva axonomètrica d'un cub a 2n d'ESO

El sistema axonomètric ens permet representar els objectes de forma volumètrica a través de línies paral·leles. Els objectes són dibuixats com si estiguessin situats en un racó de l'espai, en el que podem observar els tres eixos que es formen a partir de la intersecció de les dues parets i el terra (z, x i y) . Depenent del nostre punt de vista, els eixos tindran una inclinació o una altra. Segons la inclinació dels eixos i dels angles que es formen entre ells podem parlar dels diferents tipus de perspectiva axonomètrica: cavallera, isomètrica, DIN 5, aèria,...
Per començar, hem fet un treball que ha consistit en representar un cub utilitzant diversos eixos per poder comprovar-ne les diferències. Si observem els cubs podem veure que queden representats des de diferents punts de vista.
Aquests treballs són de la Saina Cachiguango i de l'Elisenda Miguel de 2n E: