16 d’octubre 2011

Teorema de Tales. Treball de 3r D

El teorema de Tales és una recurs geomètric que ens serveix per dividir un segment en parts proporcionals. A tercer d'ESO l'hem estat utilitzant per a resoldre activitats del llibre, també hem fet aquest dibuix en el que a més d'un segment dividit en set parts aplicant en teorema de Tales, hem utilitzat mediatrius per a determinar circumferències que passen per dos i per tres punts.