02 d’octubre 2011

3r d'ESO D. Tipus de triangles segons els seus costats i angles

Alumnes de 3r D, aquesta és la resolució de l'activitat de dibuix de triangles segons els seus costats i els seus angles. Recordeu que tots aquells que hagueu obtingut una qualificació inferior a 5, heu de repetir el treball per recuperar la nota, en aquest darrer cas, en el vostre dossier d'aula heu d'arxivar el primer treball suspès i la seva recuperació.