18 de novembre 2010

Treball de triangles a 2n d'ESO.

A 2n d'ESO hem estat dibuixant els tipus de triangles segons els seus costats i segons els seus angles a partir d'unes mesures donades sobre un full de format Din A3. Penjo un dels millors dibuixos, el de l'Inas Misradi que s'estrena al bloc amb aquest treball. (Per cert, on diu "Isòceles", l'Inas volia dir "Isòsceles"):