22 de novembre 2010

Dibuix de quadrilàters a 2n d'ESO

A 2n C hem estat dibuixant quadrilàters. Hem utilitzat un full Din A3 amb un caixetí i l'hem dividit en vuit parts iguals. Els quadrilàters han estat dibuixats emprant recursos geomètrics. Començant pel primer requadre de dalt hem dibuixat un quadrat a partir d'un costat de 6 cm, un altre quadrat a partir d'una diagonal de 6 cm, un rectangle a partir d'un costat de 3 cm  i una diagonal de 7'5 cm, un rombe a partir d'un costat de 4 cm i un angle de 60, un romboide a partir de un costat de 5 cm, un de 4 cm i un angle de 60, un trapezi rectangle a partir dels seus costats de 6cm, 3,5 cm i 5 cm, un trapezi isòsceles a partir de dos costats de6 i 4,5 cm i una latura de 4 cm i un trapezoide a partir de tres costats (6,5, 4 i 5 cm) i dues diagonals de 6 i 7 cm.

Aquest és el treball de l'Alexandra Fernández: