30 d’abril 2010

Treball: mescles i manipulació del color. 3 d'ESO D

Un dels primers treballs de color fets a classe: el cercle cromàtic, les escales de variació de to i de lluminositat i la cara del cub de Charpentier.
Actualment estem representant el cercle cromàtic d'Itten amb pintura, aviat penjarem els resultats!

Nàdia Barberà