17 de maig 2010

Treball: cercle cromàtic. 3r D d'ESO. Curs 2009-2010

Els alumnes de 3r D d'ESO han realitzat el cercle cromàtic amb pintura acrílica. Per fer-ho, vam analitzar el cercle cromàtic de Johannes Itten que va incloure en el cercle cromàtic convencional les escales de valor dels colors primaris, secundaris i terciaris. En segon lloc, es va fer l'estructura geomètrica del dibuix en un full Din A3 en el que també es va incloure una escala de valor monocromàtica per poder comparar la lluminositat de les escales de valor. Tant els colors secundaris com els terciaris s'han obtingut a partir de la mescla dels tres primaris. 
Felicitats pels treballs!