18 d’abril 2010

Treball d'interpretació cromàtica de 3r d'ESO D

Treballs de reinterpretació cromàtica de 3r d'ESO fets a partir d'una obra de José Antonio Molina Sánchez i de Antonio Martínez Mengual.
Tamara Rosado